ผู้จัดการโรงเรียน
นายจรัล   ศศะสมิต
ผู้จัดการโรงเรียน

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น 

ประมวลวีดีโอ 

 


นร.ร้องเพลงโอ้ชนกชนนี
วันแมปี๒๕๖๐

 
นร.ร้องเพลงค่าน้ำนม
วันแม่ ปี๒๕๖๐


อนุบาลแสดงละครประกอบเพลง
พระคุณแม่ ปี๒๕๖๐


ประมวลกิจกรรมน้อมรำลึก
พระบาทสมเด็จพระปรมินฯ


อ.๑ ชนะเลิศประกวดร้องเพลง
วันพ่อ ปี๒๕๕๙


อ.๒ ชนะเลิศประกวดร้องเพลง
วันพ่อ ปี๒๕๕๙


อ.๓ ชนะเลิศประกวดร้องเพลง
วันพ่อ ปี๒๕๕๙

 

ประมวลวีดีโอเพิ่มเติม >> 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นางสาวดวงพร   รวมเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

วาดภาพวันแม่ ปี ๒๕๖๐

วาดภาพวันพ่อ ปี ๒๕๕๙

วาดภาพทะเล ปี ๒๕๕๙

วาดภาพวันลอยกระทง ปี๒๕๕๙

วาดภาพวันแม่ ปี ๒๕๕๙ 
กองทุนช่วยชีวิตเพื่อนร่วมชาติ
ชมรมศิษย์เก่าปว.และผู้ปกครอง
บริจาคระบบออกซิเจนส่งตามท่อ
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด มูลค่า ๗๕๐,๐๐บาท
ให้โรงพยาบาลเลาขวัญ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
มอบเงิน ๒๔๘,๔๑๗ บาท
ช่วยพี่น้องชาวใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วม
ผ่านองคมนตรี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา
ณ สำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประกาศ
  • มาตรฐานการศึกษา
ได้รับเกียรติบัตรมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๕๘   ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม ๘กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญเงิน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนดี
Happy School
ด้านสิ่งแวดล้อม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
คะแนน O-NETสูงสุด
๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ผลการสอบคัดเลือก
เข้าเรียนชั้นม.๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>


เชิญร่วมงานตลาดนัดปรีดาวิทย์ "ชม ชิม ช้อป สินค้า OCOP"
วันศุกร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐


สอบระหว่างภาคเรียนที่ ๑ ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปี ๒๕๕๖ อ่านต่อ...

การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๖ อ่านต่อ...

 การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
    ระดับการศึกษาปฐมวัย ปี ๒๕๕๖ อ่านต่อ...

  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ปี ๒๕๕๖  อ่านต่อ...

  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  อ่านต่อ...

 
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
"
 
 
ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนคนเก่ง
 
รับรางวัลระดับประเทศ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>
รับรางวัลระดับภาค
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>
   
  รับรางวัลกีฬา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>
  คนเก่งปรีดาวิทย์ สอบได้ที่ ๑ ระดับชั้น
ปีการศึกษา ๒๕๕๙

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>