ผู้จัดการโรงเรียน
นายจรัล   ศศะสมิต
ผู้จัดการโรงเรียน

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น 

ประมวลวีดีโอ 


ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง
วันแม่ปี ๒๕๕๗


ประธานกล่าวเปิดงาน วันแม่

 
รำถวายพระพรวันแม่ ปี๒๕๕๗


การแสดงปาฐกถาธรรม

 
  แสดงละครประกอบเพลง
"แด่แม่"


จินตลีลาประกอบเพลง
"คืนความสุขให้ประเทศไทย"


ร้องเพลง"ค่าน้ำนม"


ร้องเพลง"ชนกชนนี"  


นักเรียนกราบแม่
แสดงความกตัญญูกตเวที 

ประมวลวีดีโอเพิ่มเติม >> 
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวดวงพร   รวมเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ 
  ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
  ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
 
ชมรมศิษย์เก่าปว.และผู้ปกครอง
ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ
บริจาคเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร
 
บริจาคสายกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่
บริจาคชุดประมวลภาพระบบวิดีทัศน์
เครื่องส่องตรวจรักษาทางเดินนำดีและตับอ่อน
 
มูลค่า ๘๕๐,๐๐๐บาท 
มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท
เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง
 
ให้โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช
ให้โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช
รวมมูลค่า ๑,๖๗๕,๐๐๐ บาท
 
ให้โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประกาศ
  • มาตรฐานการศึกษา
ได้รับเกียรติบัตรมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๕๗   ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม ๘กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ผู้อำนวยการดวงพร รวมเมฆ
รับโล่เกียรติคุณ ผู้บริจาคเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
เพื่อสร้างอาคารเรียน "๖๐ปี สพ.๘"
โรงเรียนอู่ทอง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ขอแสดงความยินดีกับ ผอ.ดวงพร รวมเมฆ
ได้เป็นอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ ๑๕ พ.ย. ๕๗

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

ค่านิยม ๑๒ ประการ คำแปลภาษาอังกฤษ
โดย ซูม ๒๒ ก.ย. ๒๕๕๗

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

นโยบายหลัก ๑๒ ประการ

ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ตามนโยบาย คสช.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>

สอบระหว่างภาคเรียนที่ ๑ ครั้งที่ ๒ วันอ. ๒๖ - พฤ.๒๘ ก.ค.๕๙

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปี ๒๕๕๖ อ่านต่อ...

การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๖ อ่านต่อ...

 การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
    ระดับการศึกษาปฐมวัย ปี ๒๕๕๖ อ่านต่อ...

  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ปี ๒๕๕๖  อ่านต่อ...

  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  อ่านต่อ...

 
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
ศน.ลำดวน ไกรคุณาศัย มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเรียนดี
มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณจำนวน ๒ ทุนค่ะ
ธนาคารออมสิน สาขาอู่ทอง มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน
โรงเรียนปรีดาวิทย์ ทุนละ๑,๐๐๐ บาท จำนวน๔ทุนค่ะ
 
 
ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนคนเก่ง
รางวัลเหรียญทองแดง
วิชาวิทยาศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>
รางวัลคะแนนสูงสุดอันดับ
๑ ของประเทศ
โครงการสอบแข่งขันวัดความรู้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>
รางวัลอันดับที่ ๒ของประเทศ
โครงการวัดความรู้วิชาภาษาไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

     
  รางวัลอันดับที่ ๑ของประเทศ
โครงการวัดความรู้วิชาคณิตศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>
รางวัลอันดับที่ ๓ของประเทศ
โครงการวัดความรู้
วิชาวิทยาศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

 รับรางวัลคะแนน O-NET
วิชาคณิตศาสตร์
ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>
     
รับรางวัล ๑ เหรียญทอง
๒ เหรียญเงิน
โครงการทดสอบทักษะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑
แข่งขันฟุตบอล รุ่น ๑๐ ปีชาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒
แข่งขันเทเบิลเทนนิส รุ่น๑๕ปีหญิง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>
     

รับรางวัลชนะเลิศ
ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

รับรางวัลชนะเลิศ
ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

รับรางวัลชนะเลิศ
ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>
     

รับรางวัลชนะเลิศ
ฟุตบอลชาย รุ่นอายุไม่เกิน ๑๐ ปี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>