ด่วน! รับสมัคร ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ๑ ตำแหน่ง (สนใจติดต่อธุรการ โทร ๐๓๕-๕๕๒๒๕๙)
นายจรัล   ศศะสมิต

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น 
แผนผังโรงเรียนปรีดาวิทย์

ประมวลวีดีโอ 


นร.ร้องเพลงโอ้ชนกชนนี
วันแมปี๒๕๖๐

 
นร.ร้องเพลงค่าน้ำนม
วันแม่ ปี๒๕๖๐


อนุบาลแสดงละครประกอบเพลง
พระคุณแม่ ปี๒๕๖๐


ประมวลกิจกรรมน้อมรำลึก
พระบาทสมเด็จพระปรมินฯ

ประมวลวีดีโอเพิ่มเติม >> 
นางสาวดวงพร   รวมเมฆ

วาดภาพวันแม่ ปี ๒๕๖๐

วาดภาพวันพ่อ ปี ๒๕๕๙

วาดภาพทะเล ปี ๒๕๕๙

วาดภาพวันลอยกระทง ปี๒๕๕๙

วาดภาพวันแม่ ปี ๒๕๕๙ 
กองทุนช่วยชีวิตเพื่อนร่วมชาติ
ชมรมศิษย์เก่าปว.และผู้ปกครอง
บริจาคระบบออกซิเจนส่งตามท่อ
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด มูลค่า ๗๕๐,๐๐บาท
ให้โรงพยาบาลเลาขวัญ
วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน
มอบเงิน ๒๔๘,๔๑๗ บาท
ช่วยพี่น้องชาวใต้ที่ประสบภัยน้ำท่วม
ผ่านองคมนตรี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา
ณ สำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี
วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวประกาศ
  • มาตรฐานการศึกษา
ได้รับเกียรติบัตรมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๕๙   ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม ๘กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญทองแดง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ได้รับเกียรติบัตรมีผลการทดสอบ
ทางการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ปีการศึกษา ๒๕๕๘   ระดับประถมศึกษาปีที่ ๖
รวม ๘กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับเหรียญเงิน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>
ผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนดี
Happy School
ด้านสิ่งแวดล้อม
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>


รับสมัครครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ๑ ตำแหน่ง (สนใจติดต่อธุรการ)

รับชำระค่าเทอมภาคเรียนที่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐เม.ย. - ๕ พ.ค.๖๑โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาปี ๒๕๕๖ อ่านต่อ...

การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
    ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๖ อ่านต่อ...

 การกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
    ระดับการศึกษาปฐมวัย ปี ๒๕๕๖ อ่านต่อ...

  สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ปี ๒๕๕๖  อ่านต่อ...

  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖  อ่านต่อ...

 
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
" พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
"
 
 
ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนคนเก่ง
 
รางวัลชนะเลิศ ฟุตซอล
ปีการศึกษา ๒๕๖๐

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

รางวัลเหรียญเงิน ระดับจังหวัด
การเล่านิทานประกอบสื่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>
   
  รางวัลเหรียญทอง ระดับจังหวัด
ปั้นดินน้ำมัน  ปีการศึกษา ๒๕๖๐

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>
   รางวัลเหรียญทอง ระดับภาค
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>

   
  รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค
กิจกรรมสภานักเรียน
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>
ผลการแข่งขันทักษะงานมหกรรม
การศึกษาเอกชน ระดับภาค
ประจำปี๒๕๖๑

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>
   
 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
ระดับจังหวัด ปีการศึกษา ๒๕๖๐

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>
  รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์
ระดับจังหวัด
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>
   
 
  ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนั กเรียน
ระดับภาค ครั้งที่ ๖๗

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม>>